Praktisk info

Covid-19

Vi er i psykologklinikken opmærksomme på covid-19. Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og vi er begge to fuldt vaccinerede. Hvis du som klient får symptomer på covid-19, beder vi dig kraftigt om at aflyse din aftale hos os. I særlige tilfælde kan vi tilbyde at afholde samtalen som videoopkald eller telefonisk.

Tavshedspligt og journalføring

Noget af det allervigtigste i psykologsamtaler er tilliden til, at dét, der bliver sagt i det terapeutiske rum, forbliver i det terapeutiske rum. Alle psykologer har fuld tavshedspligt.

Som psykologer er vi også forpligtet til at føre journal. Det kræver dit samtykke til, at vi må indsamle personlige oplysninger i form af journalen. Journalen er også omfattet af tavshedspligten.

Hvis du er i tvivl om noget, eller har spørgsmål til tavshedspligt eller journalføring, er du meget velkommen til at spørge os.