Hvem er vi?

I Psykologhuset Nordsjælland er vi to universitetsuddannede psykologer fra Københavns Universitet. Vi har derfor begge titlen cand. psych. Desuden er vi begge medlemmer af Dansk Psykologforening, hvilket blandt andet betyder, at vi begge er forpligtet til at arbejde ud fra de etiske principper for nordiske psykologer.

Leif Jensen

Jeg har arbejdet som psykolog i snart 40 år, og jeg er autoriseret af Psykolognævnet. Udover uddannelsen som cand.psych. har jeg efteruddannet mig i parterapi, psykoanalyse, gestaltterapi, eksistentiel psykologi, sorgterapi mv. Alt dette bruger jeg som værktøjskasse – alt efter, hvad der hjælper dig eller jer bedst.

Jeg tilbyder psykologsamtaler til voksne (dvs. 18 år) individuelt eller til par.

Daniel Hoffmann

Jeg blev færdiguddannet som psykolog i januar 2021. Jeg har en særlig interesse for humanistisk og eksistentiel psykologi. Jeg lægger således vægt på psykologsamtalen som et åbent og tillidsfuldt møde mellem to mennesker. Den eksistentielle/humanistiske psykologi beskæftiger sig f.eks. med spørgsmål som: Hvem er jeg? Hvad skal jeg med livet? Hvad er meningsfuldt for mig? Er jeg på vej i den rigtige retning? Spørgsmål som disse er vigtige at forholde sig til, og oplevelser af angst, tristhed, dårligt humør, stress mv. vil ofte melde sig, hvis man har behov for at arbejde med disse spørgsmål. Det kan eksempelvis være, hvis man står over for et dilemma i livet, og man ikke ved, hvad man skal vælge.

Udover min psykologuddannelse har jeg været rådgiver i Psykologisk Kortidsrådgivning i Bagsværd.

Jeg tilbyder individuelle samtaler til voksne (dvs. 18 år).