Velkommen

I Psykologhuset Nordsjælland tilbyder vi både individuel terapi og parterapi. Nogle af de problemstillinger, vi som psykologer ofte møder, er:

 • ANGST, som kan vise sig på mange måder og have mange forskellige årsager
 • DEPRESSION, hvor livet er svært at klare og overskue, energien mangler, og de tunge tanker fylder
 • SORG, når man har mistet nærtstående, det kan være ved dødsfald eller adskillelse
 • SAMLIVSPROBLEMER i parforholdet, i familien eller andre relationer
 • SVÆRE VALG, når du står ved en skillevej i livet, er i krise, og du skal tage stilling til hvor du egentlig skal hen med dit liv
 • SYGDOM, som du har udfordringer med at håndtere og finde den mest sunde holdning til
 • SUNDHED, coaching til en bedre livsstil for at undgå at udvikle livsstilssygdomme
 • LAVT SELVVÆRD OG SELVTILLID, når du ikke trives med dig selv og gerne vil have et mere positivt forhold til dig selv
 • ENSOMHED, hvor savnet af nærhed og kærlighed plager
 • SIDDE FAST, som regel i vanskelige relationer, arbejde eller problemer fra barndommen
 • TRAUMER, hvis du har været udsat for voldsomme oplevelser og belastninger

Vores tilgang til psykologsamtaler bygger på forskelligartede psykologiske og terapeutiske tilgange. Med en tillidsfuld og åben kontakt arbejder vi sammen med dig på at undersøge problemet og finde måder at hjælpe dig videre. I løbet af den første samtale vurderer vi, om vi kan hjælpe dig/jer, og vi finder sammen ud af, om samspillet mellem dig som klient og os som psykologer er et godt grundlag for et terapeutisk forløb.